ข้อห้ามของหญิงมีท้อง ข้อความที่เกิดจากความเชื่อของแต่ละบุคคล

คนสมัยก่อนแต่ละคนค่อนข้างมี ข้อห้ามของหญิงตั้งครรภ์ ที่ผู้กำลังเป็นแม่ เพราะว่าเกิดความเชื่อที่เป็นข้อห้ามจากคนสมัยก่อนกันเลยก็ว่าได้  ซึ่งจะมีการสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นที่มีความสำคัญอย่างมากมาย สำหรับข้อห้ามในการตั้งครรภ์ จึงต้องเป็นสิ่งที่คุณผู้หญิงแต่ละคนจะต้องใส่ใจกันโดยเฉพาะกันเลย  โดยข้อห้ามจะมีมากหลายข้อด้วยกัน อยู่ที่ว่าท่านจะมีการเชื่อมากน้อยแค่ไหนกันนั่นเอง

 

ถือได้ว่า ข้อห้ามของหญิงตั้งครรภ์ ไม่ควรที่จะมีการกินอาหารที่มีสีดำ เช่น โอเลี้ยง และขนมเปียกปูน โดยคนโบราณจะมีความเชื่อว่าจะเป็นเหตุให้เด็กที่คลอดออกมานั้น มีลักษณะผิวสีดำ เป็นเหตุให้ความเชื่อนั้น ขึ้นอยู่กับเฉพาะกับคนเพียงเท่านั้น และยังมีความเชื่อเกี่ยวกับ ผู้หญิงห้ามนั่งขวางธรณีประตู เพราะว่าบางบ้านจะมีธรณีประตูกว้างและมีความสูงมาก ๆ เป็นเหตุให้การนั่งบนธรณีประตูอาจจะมีผลให้การนั่งต่ำลงไปจะส่งผลเสียกับทารกในครรภ์ได้เช่น และยังรวมไปถึงอุบัติเหตุการเสียหลักจากการนั่งลงไปได้เช่นกัน เพราะเช่นนั้นความเชื่อทางด้านโบราณจึงต้องขึ้นกับคุณแล้วว่าจะมีความเชื่อยังไงบ้าง

 

ดังนั้นข้อห้ามของหญิงตั้งครรภ์ เป็นคติความเชื่อของโบราณหรือเป็นอุบายที่จะทำให้ลูกหลานเกิดความเชื่อ และทำตามอย่างที่ได้บอกไปนั่นเอง โดยความเชื่อดังกล่าวไม่ใช่จะมีเพียงเท่านี้ แต่ก็ยังมีความเชื่อหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ก็ต้องขึ้นกับตัวเองว่าจะเชื่อมากน้อยแค่ไหน