ความพิเศษที่น่าค้นหานิสัยของกลุ่มที่ถนัดมือซ้าย

เมื่อภายในชีวิตประจำวันเรานั้น ล้วนรู้จักคนที่มีการ ถนัดมือซ้าย แม้แต่ทางผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ก็ยังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัด แต่พันธุศาสตร์ก็ได้มีบทบาทอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไม่มีการค้นพบได้ว่า ยีนส์ถนัดซ้าย แต่เรารู้ได้ว่ามักจะต้องมีผู้คนถนัดซ้ายอยู่ ซึ่งครอบครัวหนึ่งจะมีคนหนึ่งถนัดซ้าย เป็นการระบุได้ว่าเป็นเรื่องของพันธุศาสตร์ สำหรับโลกที่เราอาศัยอยู่ คือโลกของคนถนัดมือขวา ที่จริงแล้วไม่ควรที่จะเป็นอย่างนั้น

 

เนื่องจากเหตุผลที่มีคนนัดมือขวาอยู่มากกว่าคนที่ถนัดมือซ้าย ก็คอยต้องปรับนิสัยให้เข้ากับโลกของคนที่มีการถนัดมือขวา แต่คนที่มีการถนัดมือซ้าย เป็นกลุ่มคนที่มีความพิเศษ เขาทั้งหลายมักจะเป็นตัวของตัวเอง พร้อมกับจะสามารถปรับตัวได้ง่าย ๆ นั่นก็อาจเป็นเพราะเขามีทางเลือกไม่ได้มากนัก สำหรับความจริงที่น่าตะลึกของคนที่ถนัดข้างซ้าย จะมีประชากรเพียงแค่ 5-10% ที่ถนัดข้างซ้าย คนที่ถนัดข้างซ้ายจะมีกรใช้สมองซีกขวาเป็นหลัก  ส่วนผู้ที่ถนัดข้างซ้ายก็จะมีการแพ้แอลกอฮอล์ได้ง่ายอีกด้วย และเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์งานออกมาได้ดีอยู่ตลอด ไม่ใช่ว่าจะเป็นความผิดปกติ

 

ดังนั้น ถนัดมือซ้าย ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เช่นใด คนเราก็ทำงานทัดเทียมกัน ซึ่งผู้ที่ถนัดซ้ายอาจทำงานออกมาได้ดีกว่าผู้ที่ถนัดข้างขวาก็มี เป็นเหตุให้โดยมากแล้วมักจะเห็นกันเป็นประจำ สำหรับผู้ที่ถนัดข้างซ้าย พร้อมกับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องน่ารู้ที่ต้องทำความเข้าใจถนัดมือซ้าย