อาการแพ้ท้องเรื่องน่ารู้เพื่อคุณแม่มือใหม่

เพราะว่า อาการแพ้ท้อง ที่เป็นอาการของแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ บางท่านคงมีอาการแพ้ท้องเป็นอย่างมาก ในช่วงที่อาทิตย์แรก ๆ จะไม่มีอาการแพ้มากนัก แต่บางรายอาจมีอาการแพ้ท้องแบบขั้นรุ่นแรง จึงต้องมีการดูแลตัวเองให้เป็นพิเศษ แต่สำหรับสาว ๆ ที่ตั้งครรภ์แล้วมีอาการแพ้ท้องไปจนกว่าจะคลอด ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วง เพราะว่าผู้ที่ไม่เคยดูแลตัวเอง แต่ถ้าคุณเองเริ่มอาการตั้งท้อง ควรที่จะดูแลให้ดีกว่าเดิม

 
ซึ่งช่วงเวลา อาการแพ้ท้อง ของคุณแม่มือใหม่นั้น  คุณแม่แต่ละคนคงเกิดเวลาที่ไม่เท่าเทียมกัน คงขึ้นอยู่กับฮอร์โมนในการเจริญเติบโตของตัวอ่อนนั่นด้วย แต่จะเกิดอาการแพ้ภายในช่วง 6 สัปดาห์แรก ๆ หลังจากที่ได้มีการปฏิสนธิ ซึ่งบางท่านคงมีอาการเกิดเร็ว หรือเกิดขึ้นช้า พร้อมทั้งอาการแพ้ท้องของคุณแม่นั้น จะมีอาการในช่วงอาทิตย์แรก ๆ ประมาณ 20 สัปดาห์  แต่ก็ยังมีคุณแม่ที่มีการแพ้ท้องไปตลอดระยะเวลาที่กำลังตั้งครรภ์ หรือบางคนคงไม่มีอาการใด ๆ เลย  เมื่อได้มีการทำสถิติเกิดขึ้นมานั้น ก็พบว่าคุณแม่แต่ละคนจะมีอาการแพ้ท้องอย่างน้อยโดยประมาณ 50 เปอร์เซ็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 3 เดือนแรก ๆ จะต้องมีอาการเป็นจำนวนมาก
 
อาการแพ้ท้อง
เพราะฉะนั้นอาการแพ้ท้องของแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันออกไป ก็ขึ้นกับฮอร์โมนในแต่ละบุคคล  จนทำให้ในตอนนี้ก็ยังมีให้เห็นว่า อาการแพ้ท้อง มีคุณแม่มือใหม่แสดงอาการแพ้ท้องกันอยู่ตลอดเวลา โดยจะมีการรับประทานอาหารเปรี้ยว ๆ กันนั่นเอง