อาหารที่มีวิตามินบี 1 ที่จะไม่เป็นเหตุให้ท่านเป็นโรคเหน็บชา

เพราะว่าผู้ที่เป็นโรคเหน็บชาจะมีเหตุที่ขาดวิตามินบี ๆ ซึ่งจะมีมากในข้ากล้อง หรือจะเป็นเนื้อสัตว์ ไข่แพง ตับ พร้อมกับไต่ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมาก โดย อาหารที่มีวิตามินบี 1 ที่ตำ เช่น ข้าวที่ได้ถูกสีจนเป็นสีขาว หรือว่าผู้ที่ได้มีการเลือกทานอาหาร  อย่างเช่น คุณไม่รับประทานเนื้อสัตว์ อาจจะเกิดจากในการขาดวิตามินบี 1 และนอกจากนี้ในการรับประทานอาหารที่มีสารที่ทำลายตัววิตามินบี 1 เช่น เมี่ยง หรือจะเป็นหมากพลู 

 
อาหารที่มีวิตามินบี
เพราะว่าหญิงที่กำลังตั้งครรภ์ก็จะมีการเป็นเหตุให้เกิดภาวการณ์ขาดวิตามินบี 1 ได้ ซึ่งอาการภายในการขาดวิตามินบี 1 จะสามารถมีการแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มร่วมกัน เป็นอาการทางระบบประสาทและทางระบบหัวใจ  โดยทางระบบประสาทจะมีอาการที่อ่อนเปลี้ยเพลียแรง เหนื่อยได้ง่าย พร้อมทั้งเบื่ออาหาร ส่วนผู้ที่ป่วยเป็นโรหัวใจล้มเหลว ก็จะรู้สึกหอบเหนื่อย มีการปัสสาวะน้อยลง พร้อมทั้งรู้สึกแบบแปล๊บ ๆ บางท่านคงเป็นคริว ก็เป็นไปได้ จึงต้องหาอาหารที่มีวิตามินบี เพื่อที่จะช่วยเป็นโรคต่าง ๆ  ให้กับคุณได้เช่นเดียวกัน เพราะเช่นนั้นอาหารแต่ละประเภทที่ได้รับประทาน ก็ต้องมีการศึกษาพร้อมทั้งทำการตรวจดูให้เป็นอย่างดี เพื่อจะสามารถไม่เป็นโรคขาวิตาบี 1 ได้
 
ดังนั้น อาหารที่มีวิตามินบี ล้วนแล้วจะมีประโยชน์ต่อร่างกาย เป็นเหตุให้ร่างกายเสี่ยงกับการเป็นโรคได้ พร้อมทั้งยังจะสามารถช่วยดูแลสุขภาพทางด้านร่างกายให้มีความแข็งแรง  พร้อมทั้งไม่เป็นโรคเหน็บชาที่ทุกคนมักเคยเป็นอยู่กันบ่อยๆ พร้อมกับนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่น่าสนใจ