การควบคุมสติทางด้านความรัก คือสิ่งที่ลำบากแต่อาจจะทำได้

ความเป็นจริงที่ว่าหากคนขาดสติเมื่อไหร่ ความรักที่มีอยู่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งเราได้ หรือกระทั่งสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ก็ไม่อาจขัดแย้งให้มนุษย์เรามีสติได้อีกเหมือนกัน เปรียบเหมือนความรักที่ไม่มีขีดจำกัด ก่อให้เกิดโทษและสิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้น เนื่องจากมนุษย์เราไม่รู้ตัวนั่นเอง

 
ถึงแม้ความรัก หมายถึงสิ่งที่ดีที่สุดจริงหรือไม่นั้น ไม่มีใครอาจจะให้คำตอบได้อย่างชัดเจน เพราะความรัก เป็นสิ่งที่ก่อเกิดขึ้นได้โดยที่คนเราทุกคนอาจไม่รู้ตัว แต่ถ้าว่าด้วยความที่คนเรามีสติ รู้ความดีชั่ว ย่อมเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้มนุษย์เกิดการไตร่ตรอง และแบ่งแยกให้สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ ซึ่งบางครั้งสำหรับความรักแล้ว มนุษย์คงจะใช้สติกลั่นกรองไม่ได้ และถึงขั้นไม่มีสติไปในที่สุด เพราะว่าความรักที่ตนเองมีอยู่นั้น เป็นสิ่งที่กำหนดจิตใจทั้งหมด รวมถึงสติของมนุษย์เราที่ถูกสั่งการ เนื่องจากความรักของแต่ละคนย่อมต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่มนุษย์เรานั้น สามารถทำการแสวงหาได้นั่นคือความจริงใจที่มีให้ต่อกันเป็นสำคัญ ซึ่งความจริงใจเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าว่า จะต้องเป็นความรักของคนหนุ่มสาว
 
ความรัก
อย่างไรก็ตาม การสร้างความรัก ด้วยการเริ่มต้นจากการให้ความจริงใจแก่กัน นั่นคือการเริ่มต้นที่ดีที่สุดอย่างไม่มีเขต เพราะเราไม่ได้หมายว่าเราจะเลือกรักใคร พร้อมทั้งให้ความจริงใจแก่คนนั้นแต่ผู้เดียวเสียเมื่อไหร่ แต่ความบริสุทธิ์ใจที่ว่านี้ มนุษย์เราทุกคนสามารถเริ่มต้นและมอบให้กันได้ โดยใช้ความบริสุทธิ์ใจเป็นสื่อสัมพันธุ์ที่ดีในระยะเวลาต่อมา และก่อกำเนิดเป็นความรักภายในแต่ละแบบนั่นเอง