การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ที่ควรจะต้องระแวดระวังเป็นพิเศษ

ภายในสังคมไทยตอนนี้ มักจะมีผู้ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเป็นปริมาณมาก เนื่องจากคนกลุ่มนี้รักความสนุก แต่ลืมคิดไปพร้อมกับเรื่องที่จะต้องมีการป้องกันไม่ให้ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จึงทำเอาปัจจุบันนี้กำเนิดเด็ก เพิ่มมากยิ่งขึ้น บางคนอาจรับผิดชอบ แต่บางคนก็อาจไม่รับผิดชอบ โดยการเอาเด็กไปทิ้งตามถังขยะ หรือว่าตามสถานที่ต่างๆ จึงทำเอาสังคมไทยเป็นปัญหาอยู่ ณ ตอนนี้ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรจึงทำเอาพ่อแม่บางท่านกลัวกับลูกหลานของตัวเอง จึงไม่ปล่อยให้ออกไปที่ใด
 
ถือได้ว่าสังคมไทยภายในช่วงนี้ ดูเป็นเรื่องรุนแรงเป็นอย่างมาก ทำเอาผู้ปกครองแต่ละคนจะต้องคอยดูแลลูกหลานของท่านให้มากยิ่งขึ้น เพราะเด็กบางคนอาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงทำเอาเกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งภายในการป้องกันของพ่อแม่นั้น ไม่ควรที่จะปล่อยลูกหลานของท่านออกข้างนอกเพียงผู้เดียว ทางที่ดีควรออกไปกับลูกหลานของท่านด้วย แต่ถ้าเป็นช่วงอายุ 15 ปี มักจะไม่ค่อยชอบใจให้พ่อแม่ไปเป็นเพื่อนมากนัก  ดังนั้นช่วงนี้เป็นเวลาที่น่ากลัวที่สุด ที่พ่อแม่ควรจะดูและเป็นพิเศษ มิเช่นนั้นอาจตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรได้แน่นอน
 
เพราะฉะนั้นการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนั้น เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเป็น เพราะสิ่งที่มีขึ้นนั้น ถ้าคุณไม่สามารถที่จะดูแลเด็กตัวน้อย ๆ ได้ ก็อย่าพึ่งมีลูกเลยดีกว่า เพราะอาจทำให้เป็นปัญหาทางด้านสังคมได้เหมือนกัน แต่ถ้าผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปแล้วถ้าไม่พร้อมที่จะมีลูก ควรที่จะมีการควบคุมพร้อมทั้งดูแลให้เป็นพิเศษ เพียงแค่นี้ก็จะไม่ส่งผลใด ๆ อย่างแน่แท้