การแสวงหาความจริงจากการเรียนรู้นิยามความรักใคร่

การที่เราได้อ่านจำกัดความความรักของใครสักคนแล้ว พร้อมทั้งได้ทำความเข้าใจ เราก็จะสามารถทราบและเข้าใจถึงคำจำกัดความของนิยามนั้น ๆ จนสามารถนำบางสิ่งบางอย่างในนิยามมาใช้กับตนเองและผู้อื่นได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นเอง
 
ความรัก
ในขณะต่างคนต่างก็ค้นหารักแท้ที่คงมีจริงหรือไม่มีจริงเกี่ยวกับเขาก็ได้  แต่ใช่ว่าความรักจะไม่มีบนโลกใบนี้เสียเมื่อไหร่ ก็เพราะว่าทุกวันนี้ใครต่อใครบนโลกใบนี้ก็แทบจะมีความรักให้แก่กัน ถ้าหากต้องการยึดมั่นด้วยความจริงใจ นิยามของความรักบนโลกใบนี้ จึงล้วนแล้วแต่เป็นนิยามความรักที่ถูกแต่งเติม เสริมแต่งขึ้นมาให้ดูดีพร้อมกับมีลักษณะที่เป็นจริงหรือ คงจะไม่เป็นจริงก็ได้ เนื่องจากอย่างน้อยคำว่า “นิยาม” ก็ไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นข้อกำหนดที่มนุษย์เราจะต้องสร้างขึ้นมาให้เป็นเรื่องจริง อย่างน้อยการแต่งนิยามความรักให้ดูดีและมีเสน่ห์ ก็เกิดขึ้นจากความรู้สึกพร้อมทั้งความนึกคิดที่มนุษย์พยายามจะทำให้ออกมาให้ดีที่สุด แต่บางทีการนำนิยามความรักมาใช้ ด้วยการอ่านพร้อมทั้งทำความเข้าใจถึงความรู้สึกของผู้นึกคิดพร้อมทั้งแต่งนิยามนี้ขึ้นมา เราอาจนำนิยามความรักนิยามนั้นมาใช้ได้เป็นอย่างยอดเยี่ยมในภายหลัง
 
สุดท้ายนิยามของความรักที่แท้จริงนั้น อาจจะไม่มีรูปแบบหรือเป็นนิยามที่สมบูรณ์ ก็เพราะว่านิยามของความรักจำนวนมากมักจะเกิดจากความคิดพร้อมกับข้อคิดเห็นของแต่ละบุคคลที่มีอารมณ์ นึกคิดต่อความรักภายในรูปแบบของตนเอง 
 

ข้อมูลจาก : http://women.thaiza.com/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81/