ข้อมูลสถิติการตั้งครรภ์ของกลุ่มวัยหนุ่มวัยสาวในยุคปัจจุบัน

จุดสำคัญของข้อมูลการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในยุคปัจจุบันที่น่าตกใจ กลับเป็นข่าวคราวที่ทำให้เราสามารถเห็นได้ถึงปมปัญหาต่าง ๆ ที่จะตามมา รวมถึงปัญหาในการคุมหรือระงับการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในสมัยนี้ ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องยากและไม่สามารถแก้ไขได้อย่างชัดเจน ด้วยเหตุนั้น การรณรงค์ให้วัยรุ่นรู้จักป้องกันตัวเอง จึงไม่ใช่วิถีทางที่ดีที่สุดของการแก้ไขปัญหานี้ เพราะปัญหาทั้งหมดอาจจะเกิดขึ้นจากวัยรุ่นหญิงและวัยรุ่นชายในยุคปัจจุบัน ที่มีความเข้าใจทางด้านการมีเพศสัมพันธุ์ที่แตกต่างกันออกไป รวมไปถึงการป้องกันในระดับหนึ่งที่มีการกระจายข่าวคราวต่าง ๆ อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น แต่ทางด้านของวัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่ก็มิได้หันมาให้ความสำคัญหรือป้องกันตนเองในขณะมีเพศสัมพันธ์ในจำนวนมากตามที่หวังเอาเสียเลย
 
การตั้งครรภ์
ซึ่งจากข้อมูลทำให้เราได้รับทราบว่า การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเมืองไทยในช่วงปัจจุบัน เป็นการตั้งครรภ์ในสุภาพสตรีที่มีอายุระหว่าง 11 – 19 ปีบริบูรณ์ โดยมีการถืออายุ ณ เวลาที่ได้มีการคลอดบุตรออกมา ซึ่งการตั้งครรภ์สำหรับวัยหนุ่มวัยสาวในยุคปัจจุบัน กลับพบว่า มีอัตราการคลอดบุตรของวัยหนุ่มวัยสาวทั่วโลกราวประมาณ 16 ล้านคน ซึ่งถ้าคิดจริง ๆ ก็จะอยู่ที่ประมาณ 12 ล้านคน หรือมีอัตราเปอร์เซ็นต์ที่ดูยิ่งกว่า 92% ด้วยกัน ซึ่งจัดได้ว่าเป็นวัยรุ่นหญิงที่อาศัยอยู่ในกลุ่มประเทศที่กำลังจะพัฒนาหรือพัฒนาแล้ว ส่วนอัตราการคลอดบุตรของวัยรุ่นหญิงทั่วโลกที่มีอายุประมาณ 16 – 19 ปี เฉลี่ยแล้วประมาณ 66 รายต่อวัยหนุ่มวัยสาวจำนวน 1100 รายด้วยกัน และถ้าหากจะให้กล่าวถึงประเทศแถบแอฟริกาใต้ คงต้องระบุเลยว่า ประเทศนี้กลับเป็นดินแดนที่มีวัยรุ่นหญิงตั้งครรภ์และคลอดบุตรเป็นจำนวนมากอันดับมากที่สุด
 

เครดิต : http://women.thaiza.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B9%8C/