ข้อสรุปแห่งความจริงระหว่างความรักใคร่กับเซ็กส์

หากว่าจะให้กล่าวถึงเซ็กส์ทางด้านความเป็นจริง เราอาจจะกล่าวถึงความต้องการของมนุษย์ทางด้านนี้ถึงจะถูกต้องที่สุด ก็เพราะว่าเซ็กส์เป็นความต้องการอย่างหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการและมีอยู่ เอามาสู่การเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่ด้านความรักใคร่ ที่ทุกคู่รักจะต้องมีเซ็กส์พร้อมทั้งมีความสุขไปพร้อม ๆ กันนั่นเอง
 
ซึ่งเซ็กส์กับความรักใคร่ ทั้งสองสิ่งนี้นับได้ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะเซ็กส์ นับได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่มนุษย์ทุกคนย่อมที่จะทำความรู้จัก และไม่ใช่แค่เพียงว่าเซ็กส์จะสร้างแต่ความสุขความสนุกให้กับมนุษย์ เพียงแต่บางครั้งเซ็กส์ก็อาจเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่ทำให้เกิดผลเสียตามมาสำหรับมนุษย์เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นแล้ว การจัดการจึงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่จะสามารถระงับผลเสียที่เกิดขึ้นจากเซ็กส์ได้ ผู้คนจำนวนมากที่มีความรักพร้อมทั้งหยิบยื่นความรักให้แก่กันภายในรูปแบบคู่รัก ก็มักต้องมีการสานสัมพันธุ์ด้วยการมีเซ็กส์ แต่ถ้าหากจะให้ตั้งคำถามที่ว่า ความรักใคร่จะต้องเริ่มต้นด้วยการมีเซ็กส์หรือไม่ และความรักใคร่จะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อมีเซ็กส์หรือเปล่า ซึ่งคำถามต่าง ๆ เหล่านี้กลับเป็นจุดบอดที่เกิดขึ้นในจิตใจของคน เพราะเซ็กส์ไม่ได้นำคำตอบที่ดีในคำถามข้อใดมาให้แก่ทุกท่านได้เลย ก็แค่เซ็กส์จัดได้ว่าเป็นองค์ประกอบหรือส่วนประกอบของความรักเพียงเท่านั้น เพราะหากว่าคุณไม่มีเซ็กส์คุณก็อาจจะที่จะเริ่มต้นรักได้ พร้อมกับความรักของคุณจะสมบูรณ์ได้ก็มิได้ตัดสินด้วยการที่ท่านจะมีเซ็กส์กับคนรักหรือไม่
 
ข้อสรุปแห่งความจริงระหว่างความรักใคร่กับเซ็กส์
พร้อมทั้งนี่ก็คือบทสรุปแห่งความเป็นจริงในเรื่องของ เซ็กส์ ที่คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันอาจจะยังคงเข้าใจผิด จนก่อให้เกิดผลเสียตามมาอย่างมหาศาล
 

Credit : http://women.thaiza.com/women-%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81/25-1/