ความรัก ยารักษาใจที่ถูกนำมาใช้บำบัดโรคให้กับคนไข้

มีหลากหลายคนที่ป่วยทางด้านอารมณ์ทางใจ จนก่อให้เกิดโรคที่มีขึ้นภายในร่างกายตามมา ความรักจากคนรอบตัวย่อมส่งผลกระทบ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ยิ่งขึ้น และผลดีที่ว่านี้ก็ย่อมมาจากความรู้สึก ที่ทำเอาคนป่วยส่วนมากคิดว่า ตนเองไม่เคยโดดเดี่ยว หรือต่อสู้กับโรคภัยที่เป็นอยู่เพียงแค่คนเดียวแค่นั้น และนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญ และญาติคนไข้หรือกระทั่งคนใกล้ชิดคนไข้ อาจหยิบยื่นและมอบให้นอกเหนือจากยาดูแลรักษาโรคนั่นเอง

 

แรงยับยั้งที่สร้างภูมิต้านทานของมนุษย์ ส่วนหนึ่งส่วนใดได้มาจากความรักและกำลังใจ ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนที่มีอิทธิพลอย่างหนึ่ง เปรียบเสมือนเป็นสิ่ง ๆ หนึ่งที่แพทย์หรือบุคคลอื่น ๆ ย่อมไม่อาจแจกจ่าย หรือช่วยเหลือคนไข้ได้อย่างแน่นอน นอกเหนือจากยาที่ถูกนำมาใช้สำหรับผู้ป่วย ซึ่งยาก็อาจเป็นสิ่งหนึ่ง ที่คนไข้ส่วนมากต้องใช้รับประทาน และยาคือสิ่งสำคัญที่ช่วยทำเอาคนไข้หายขาด จากโรคภัยไข้เจ็บบางชนิดที่เป็นอยู่ แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่ายาคือกำลังใจจากคนรอบตัว ที่ทำเอาคนไข้อยากสู้ต่อ และรอรักษาอาการเจ็บไข้ให้หายขาดจนสิ้นสุด และนี่ก็คือเหตุผลที่ว่า การบำบัดโรคบางโรค อาจจำเป็นต้องใช้ความรัก ความเข้าใจ และที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ผู้ที่คอยดูแลคนไข้อย่างใกล้ชิด ควรที่จะอาจมอบความรักและความเอาใจใส่ให้กับคนไข้ได้ในทุก ๆ วัน อย่างน้อยสิ่งที่เป็นแรงกระตุ้นให้คนไข้สามารถสู้ต่อไปได้ ก็คือความรักและกำลังใจที่ล้นหลามของคนรอบตัวหรือคนที่ใกล้ชิด

 

จึงมิใช่เรื่องแปลกหากในปัจจุบันนี้ มีการบำบัดโรคบางชนิด ที่ถูกสร้างด้วยความรักและความเอาใจใส่จากคนรอบตัว ประกอบกับยาที่ผู้ป่วยรับประทานอย่างเป็นประจำ และส่งผลทำให้ความรักที่ว่านี้ จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความจำเป็นต่อคนไข้โดยตรง โดยที่ตัวคนไข้เองอาจเจ็บปวดกับโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ จนบางเวลาอาจจะเกิดอาการเสียขวัญและเสียกำลังใจไปในที่สุด และสิ่งหนึ่งที่จะสามารถเข้ามาเติมเต็มให้กับคนไข้ในช่วงนี้ได้ นั่นก็คือ ความรัก ความห่วง ความเอาใจใส่ หล่อหลอมรวมกันเป็นกำลังใจที่คนใกล้ชิดหรือญาติคนไข้พยายามหยิบยื่นและมอบให้ในทุก ๆ วัน