พบความรักและแรงใจ กับความเป็นจริงที่ได้จากคำว่ารักจริง

หากมนุษย์คนหนึ่งคิดจะให้ความรักและความจริงใจโดยไม่หวังผลตอบแทน แต่ว่าสิ่งที่เขากลับได้มานั้น เป็นความเสแสร้งพร้อมกับแกล้งทำ ก่อให้เกิดความบาดหมาง ความเสียใจ และความไม่เข้าใจไปภายในที่สุด เพราะฉะนั้น สิ่งที่ดีและมีคุณค่า คือเริ่มต้นให้ความรักที่มาจากความจริงใจเป็นสำคัญจะดีที่สุดนั่นเอง

 
สิ่ง ๆ หนึ่งที่มีอนุภาคร้ายแรงคงต้องมอบให้กับความรักและกำลังใจ เพราะสองสิ่งนี้จะทำให้คน ๆ หนึ่งเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีพร้อมกับไม่ดีได้ ซึ่งจุดเกิดของความรักใคร่คือความเข้าใจ ที่คนสองคนมีให้แก่กันอยู่เสมอ แต่ถ้าว่าความรักส่วนใหญ่อาจจะบ่งบอกได้ถึงความจริง ที่ก่อให้เกิดความสุข ความเพลิดเพลิน ผนวกกับการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นครอบครัว ความรักใคร่ไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพียงกับหนุ่มสาวเท่านั้น แต่ความรักรวมถึงได้อีกหลากหลายแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นรักแบบครอบครัว ความรักที่มีให้แก่กันในรูปแบบฉันท์เพื่อมิตร ความรักใคร่ที่มีให้แก่กันในลักษณะเพื่อนร่วมโลก เป็นอาทิ สิ่งต่าง ๆ กลุ่มนี้คือความรักและแรงใจที่ต้องใช้ความบริสุทธิ์ใจเป็นต้นทุน ผนวกกับการดูแลเอาใจใส่ระหว่างบุคคลให้แก่กัน จนกลับเป็นความรักที่มีความหมาย พร้อมกับก่อให้เกิดเป็นความรักใคร่ที่ยิ่งใหญ่อย่างบริบูรณ์
 
ความรัก
ทางที่ดีทุกคนควรเริ่มต้นด้วยการมอบความรักให้กับคนอื่น ๆ อย่างตั้งใจ และนั่นมิใช่ความรักที่อุบัติขึ้นจากการเสแสร้ง เพราะรักที่ไม่ได้มาจากความจริงใจ และเกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดด้วยความจริงจัง ย่อมเป็นความรักที่มิใช่เรื่องจริงที่สามารถอุบัติขึ้นได้ ความรักปลอม ๆ เปรียบเสมือนเป็นการเสแสร้งของคนไม่จริงใจ ย่อมก่อให้เกิดโทษอันร้ายแรงตามมา