ภาพภายนอกของกระแสแฟชั่นในทุก ๆ ภาพภายนอกเพื่อคนไทย

การที่ทุกคนพยายามจะก้าวให้ทันยุคนำสมัย อีกทั้งการสร้างสรรค์จินตนาการสู่โลกของความเป็นแฟชั่น คุณต้องการจะเดินตามกระแสแฟชั่นยุคใหม่ คุณต้องการจะทำอะไรใหม่ ๆ ที่แตกต่าง พร้อมกับคุณก็ไม่อยากที่จะปรับเปลี่ยนไปตามใคร ถ้าหากคน ๆ นั้นไม่ดูดีภายในความคิดของท่านเอง

 

ทุกอย่างถูกปรับเปลี่ยน เป็นเหตุให้โลกก็ถูกปรับเปลี่ยนเหมือนกัน เพื่อให้เราทุกคนรู้จักที่จะหมุนตามให้ทัน เมื่อกระแสแฟชั่นเข้ามามีบทบาท กลับเป็นเหตุให้หลากหลายคนต้องปรับเปลี่ยนตนเองไปเสียหมด ซึ่งหลัง ๆ มานี้ ประเทศไทยได้มีกระแสแฟชั่นเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า หน้า ผม รองเท้า นาฬิกา พร้อมกับอื่น ๆ อีกมากมาย ทุกอย่างถูกปรับเปลี่ยน และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสแฟชั่นเสียหมด โดยที่คุณเองคงชื่นชอบความคิดเห็นที่แตกต่าง พร้อมกับไม่ได้โยงใยหรือว่าเกี่ยวเนื่องไปตามแบบแฟชั่นเลยแม้แต่น้อย แต่สุดท้ายคุณก็ถูกกระแสแฟชั่นครอบครองจิตใจ ให้เปลี่ยนแปลงไปตามคนอื่น ๆ ในที่สุด โดยเฉพาะรูปลักษณ์ภายนอก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า การแต่งกาย เครื่องประดับตกแต่ง การจัดแต่งทรงผม การแต่งหน้า หรือว่าแม้กระทั่งเครื่องใช้ เราจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ กลุ่มนี้ ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เนื่องจากถ้าหากไม่ทันสมัย พร้อมกับตามทันยุคกระแสแฟชั่น สิ่งของต่าง ๆ ภายในมือของเรา จะถูกมองว่าเป็นสิ่งของโบราณ ที่รู้ไม่ทันหรือว่าตามคนอื่น ๆ ไม่ทัน เขาปรับเปลี่ยนกันไปแล้ว แต่เรากลับยังคงใช้ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ เหล่านี้ในรูปแบบเดิม ๆ จนก่อให้เกิดความอับอาย พร้อมกับจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนไปตามคนอื่น ๆ ในที่สุด

 

แต่ถึงอย่างไร ภาพลักษณ์ของกระแสแฟชั่นภายในทุก ๆ ภาพลักษณ์ กลายเป็นจินตนาการอย่างหนึ่งภายในใจของใครหลากหลายคน ต้องการจะสวย อยากจะหล่อ ต้องการจะดูดี ต้องการจะมีเสน่ห์ เลยจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยน หากไม่ปรับเปลี่ยน ก็คงไม่ดูดีได้อย่างแน่นอน