ระดับการช่วยตัวเองที่มากจนเกินดีอาจส่งผลเสีย

ความรอบรู้ที่ว่า การห้ามมิให้ช่วยตัวเองจนมากเกินไปนั้น เป็นเนื่องจากจะสามารถเป็นเหตุให้เกิดข้อเสียแก่ตนเองได้ในที่สุด ซึ่งถึงแม้การกำหนดระดับความช่วยเหลือตัวเองจะเป็นเรื่องที่ยากมาก เนื่องจากอย่างน้อยระดับมาตรฐานก็ไม่ได้ถูกระบุหรือชี้ชัดเอาไว้อย่างชัดเจน พร้อมกับที่สำคัญไปมากกว่านั้นคือ ความประพฤติการช่วยตัวเองถือได้ว่าเป็นความประพฤติที่มีความสลับซับซ้อน พร้อมกับยากนักที่หลากหลายคนจะหยั่งถึง ซึ่งการช่วยตัวเองภายในครั้ง ๆ หนึ่ง ยังคงเกี่ยวข้องไปด้วยหลากหลายส่วนด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น อารมณ์ จิตใจ สังคม หรือแม้กระทั่งความรู้สึกและจิตวิญญาณ และนี่ก็คือพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความสบายอย่างหนึ่ง ที่มนุษย์ทุกท่านจะต้องพบนั่นเอง
 
ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมา มากหลายคนมีความคิดเกี่ยวกับการช่วยตัวเองที่ว่า เป็นการส่งเสริมสุขภาพเซ็กส์ให้ดีเพิ่มขึ้น โดยจะทำเอาสุขภาพเซ็กส์ดูดีและมีความยอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้น ซึ่งการช่วยตัวเองในบางครั้ง ถ้าหากอยู่ภายในระดับที่มากจนเกินไป  จากข้อดีก็อาจกลายเป็นข้อเสียไปได้ในที่สุด ซึ่งในส่วนของข้อเสียนั้นถือได้ว่ามีอยู่มากกว่าจุดดีจนทำให้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถรับทราบได้ ในส่วนของจำนวนในการช่วยตัวเองนั้น คนส่วนใหญ่อาจจะเกิดความใคร่สูงสุดประมาณ 4 – 5 ครั้งต่อวัน ด้วยสาเหตุนี้จึงทำให้เกิดคำถามที่ว่า ตนเองกำลังมีความต้องการภายในการช่วยตัวเองสูงมากไปหรือไม่อย่างไร และดูอย่างไรถึงจะทราบว่า ตัวเองมีความต้องการภายในการช่วยตัวเองที่สูงมากจนเกินไปนั่นเอง แต่สำหรับคำตอบที่ว่า การช่วยตัวเองภายในปริมาณเท่าไหร่ ถึงจะอาจเรียกได้ว่ามีความต้องการมากจนเกินไปนั้น มากหลายคนคงไม่สามารถตอบปัญหานี้ได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกัน

ช่วยตัวเอง