สิ่งที่สังเกตเห็นผ่านความรักใคร่ ที่มากกว่าความเข้าใจต่อกัน

ความรัก ค่อนข้างเป็นจุดเริ่มต้น จากการพบคนที่เรารู้สึกว่าเข้าใจ พร้อมกับเขาก็เข้าใจเราในทุก ๆ เรื่อง ถึงแม้ว่าบางครั้งที่เราผิดพลาด เขาก็ยังอาจจะเป็นคนหนึ่งที่คอยตักเตือน และให้กำลังใจแก่เราทุกขณะ เพราะฉะนั้น ในลักษณะนี้ จึงเปรียบเสมือนเป็นมากกว่าความเข้าใจ ซึ่งทั้งสองคนมีให้แก่กันและกัน

 
จุดเปลี่ยนแปลงที่นำมาสู่การเปลี่ยนแปลง จากที่ว่าไม่รัก กลับกลายเป็นความรัก หลากหลายคนคงจะเข้าใจ ในมุมมองลักษณะนี้ ว่าเกิดขึ้นได้ยังไง พร้อมทั้งมีจุดเริ่มต้นมาจากตรงไหน ถ้าคนสองคนที่มองตากัน พร้อมทั้งไม่มีความรู้สึกดี ๆ ให้แก่กันจริง ก็ย่อมที่จะสร้างความผูกพัน ให้กลับเป็นความรักไม่ได้ ก็เพราะว่าการที่จะก้าวผ่าน จนกลายมาเป็นความรักได้อย่างครบถ้วน ถือได้ว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เลยแม้แต่น้อย ด้วยลักษณะนี้ คงจะทำให้คน ๆ หนึ่ง ได้ทำการพิจารณา และมองหาสิ่งที่สำคัญที่สุด จนกว่า จะอาจสรุปได้ว่า ความหมายที่เวียนผ่านเข้ามาในชีวิตของเธอและเขา ถูกเรียกมันว่าเป็นความรักได้ พร้อมทั้งหลังจากนี้ ความรักจะคือส่วนหนึ่ง ที่ขัดเกลาทำให้เขาทั้งสอง ได้ผูกมัดใจพร้อมทั้งคอยให้อภัยแก่กัน ในช่วงวันกับเวลาที่ผิดพลาด
 
ความรัก
ถ้าหากคนรักทั้งสองคน ไม่อาจจะที่จะเข้ากันได้ในคราวหลัง ต่อให้มีความรักมากสักแค่ไหน ก็ไม่อาจยึดเหนี่ยวหรือว่ารั้งไว้ได้อย่างแน่นอน เพราะว่าความรักที่เกิดขึ้นได้นี้ ความรักจำเป็นต้องใช้ใจทั้งสองดวง ผูกรัดมัดไว้เข้าร่วมกัน พร้อมทั้งหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียว พร้อมกับกลับเป็นรักเดียวไปภายในที่สุด