หลากหลายข้อสงสัยเรื่อง เซ็กส์ ที่เกี่ยวข้องกับการมีความรักใคร่

เซ็กส์จัดได้ว่าเป็นองค์ประกอบหรือว่าส่วนประกอบของความรักเพียงเท่านั้น เพราะถ้าหากว่าคุณไม่มีเซ็กส์คุณก็อาจที่จะเริ่มต้นรักได้ พร้อมกับความรักของท่านจะสมบูรณ์ได้ก็มิได้ตัดสินด้วยการที่ท่านจะมีเซ็กส์กับคนรักหรือไม่ เพราะเช่นนั้นแล้ว เซ็กส์จึงเป็นแค่องค์ประกอบแต่มิใช่ส่วนสำคัญที่จะก่อให้เกิดความรักใคร่ที่แท้จริงแต่อย่างใด แต่ถ้าหากจะให้กล่าวถึงเซ็กส์ทางด้านความเป็นจริง เราสามารถพูดถึงความต้องการของมนุษย์ทางด้านนี้ถึงจะถูกต้องที่สุด เพราะเซ็กส์เป็นความต้องการอย่างหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการและมีอยู่ เอามาสู่การเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่ด้านความรัก ที่ทุกคู่รักจะต้องมีเซ็กส์และมีความสุขไปพร้อม ๆ กันนั่นเอง
 
เซ็กส์ ถือได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่มนุษย์ทุกคนย่อมที่จะทำความรู้จัก และมิใช่เพียงแค่ว่าเซ็กส์จะสร้างแต่ความสุขความเพลิดเพลินให้กับมนุษย์ เพียงแต่บางทีเซ็กส์ก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่ทำให้เกิดผลเสียตามมาสำหรับมนุษย์เช่นเดียวกัน เพราะเช่นนั้นแล้ว การจัดการจึงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่จะสามารถระงับผลเสียที่มีขึ้นจากเซ็กส์ได้ แต่ถ้าหากจะให้พูดถึงเซ็กส์กับความรัก ทั้งสองสิ่งนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงกัน ผู้คนจำนวนมากที่มีความรักพร้อมทั้งเซ็กส์หยิบยื่นความรักให้แก่กันในรูปแบบคู่รัก ก็มักต้องมีการสานสัมพันธุ์ด้วยการมีเซ็กส์ แต่หากว่าจะให้ตั้งคำถามที่ว่า ความรักจะต้องเริ่มต้นด้วยการมีเซ็กส์หรือไม่ และความรักจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อมีเซ็กส์หรือเปล่า ซึ่งคำถามต่าง ๆ เหล่านี้กลับเป็นจุดบอดที่เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์ เพราะเซ็กส์ไม่ได้นำคำตอบที่ดีในคำถามข้อใดมาให้แก่ทุกคนได้เลย