การเริ่มความรักที่เกิดจากการให้ความจริงใจเป็นหลัก

ความรักจะเกิดขึ้นกับทุกคนแบบไม่รู้ตัว แต่ด้วยมนุษย์เรานั้นยังมีสติ ที่จะรู้ดีรู้ชั่ว ก็ย่อมจะเป็นหนึ่งที่ทำให้ทุกคนเกิดความคิดพร้อมทั้งไตร่ตรอง พร้อมทั้งมีการแยกแยะเรื่องต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง ซึ่งในบางครั้งสำหรับบางคนอาจจะในการไตร่ตรอง โดยการพิจารณาไม่ค่อยได้ ทำเอาถึงขั้นที่จะไร้สติ

 
เนื่องจากในการรักตนเองนั้น เป็นสิ่งที่ไม่อาจจะกำหนดขึ้นเองได้ในจิตใต้สำนึกทั้งหมด พร้อมกับยังรวมไปถึงสติของแต่ละบุคคลหรือว่ามนุษย์ของเรานั้นที่ถูกการคุม หากขาสติตอนไหน ความรักที่มีอยู่ก็มีผลไม่ให้สามารถยับยั้งความคิดเราได้ หรือแม้กระทั่งในเรื่องใด ก็ไม่อาจที่จะทำการขัดแย้งให้เรามีสติได้อีก ก็เปรียบเสมือนความรักที่ไม่มีขีดจำกัดนั่นเอง ซึ่งจะก่อให้เกิดโทษ เพราะว่าทุกคนไร้สตินั่นเอง ดังนั้น ความรักคือสิ่งที่ดูสวยงาม พร้อมทั้งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดจริงหรือเปล่า ก็ไม่สามารถมีใครตอบได้อย่างชัดเจน ก็เพราะว่าควรรักของแต่ละบุคคลนั้น จะมีความแตกต่างกันออกไป แต่สิ่งเดียวที่ยังทำการแสวงหาก็คือ ความจริงใจที่มีให้กัน เพราะความจริงใจเหล่านี้มิใช่หมายถึง จะต้องเป็นความรักของคนหนุ่ม คนสาว เท่านั้น แต่การกำเนิดความรัก ด้วยการเริ่มด้วยความจริงใจให้แก่กัน สิ่งนี้คือการเริ่มต้นที่ดีที่สุดแล้ว เพราะว่าความรักเรานั้นไม่สามารถที่จะเลือกรักใครได้ พร้อมทั้งเลือกให้ใครได้รับความบริสุทธิ์ใจด้วยซ้ำ
 
ความรัก
เพราะฉะนั้นความรักเริ่มด้วยการมอบให้แก่กัน โดยจะใช้ความสุจริตใจเป็นสื่อกลาง พร้อมกับจะก่อให้เกิดความรักภายในหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ไม่ว่าเพศใดก็ตาม ก็อาจมีความรักให้กันได้ ไม่ใช่จะมีแค่ชายหญิงเท่านั้น แต่ถ้าว่าหญิงรักหญิง ชายรักชาย หรือแม่กระทั่งรักแบบเพื่อน ก็อาจมอบให้กันได้คะ