ความรักแท้จริงที่ค้นหาได้จากใครๆในครอบครัว

เป็นที่ชัดเจนอยู่แล้วเกี่ยวกับมนุษย์ทุกคน ภายหลังที่เราได้ลืมตาดูโลกยิ่งใหญ่ครั้งแรก คนที่เราจะได้ลืมตาพร้อมทั้งตื่นขึ้นมาพบเห็น คือ บิดา กับมารดาของเรา พร้อมทั้งคนในครอบครัวที่ต่างร่วมเดินทาง เพื่อมาแสดงความยินดีหลังจากที่เราทุกคนได้เกิด ความรัก ความห่วงใย ของใครๆในครอบครัวได้เริ่มต้นขึ้นหลังจากที่มีสมาชิกของคนในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นอีกครั้ง และถ้าหากว่าขึ้นชื่อว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน ย่อมชี้ให้เห็นได้ว่าเป็นคนที่มีสายเลือดเดียวกันอีกด้วย แต่สำหรับบางครอบครัวคงจะก่อกำเนิดปัญหาขึ้นมา จนเป็นเหตุให้ความรักของคนภายในครอบครัวสั่นคอน และดูเหมือนเป็นปัญหาตามมาเมื่อคนภายในครอบครัวเกิดประเด็นความรักแตกแยกกันออกไป พร้อมทั้งยังคงเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ยากในสังคมเมืองไทยในปัจจุบัน
 
ความรัก
ความรักของคนในครอบครัว ล้วนแล้วเป็นความรักแท้และดูเหมือนจะเป็นรักที่แท้จริง โดยเฉพาะคนภายในครอบครัวของเราที่ต่างก็รักใคร่พร้อมทั้งมีความบริสุทธิ์ใจต่อกัน ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดูดีกว่าสิ่งอื่น ๆ เสียอีก แต่ว่าความรักของคนในครอบครัวก็ยังคงมีข้อจำกัดพร้อมกับสามารถแก้ไขได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัวที่มีปัญหาแตกแยก และไม่เข้าใจกัน ยิ่งกว่านั้นปัญหาของเด็กที่ถูกพ่อแม่หรือว่าคนในครอบครัวทอดทิ้ง จนกลับเป็นปัญหาและประเด็นหลัก ๆ ของสังคมเมืองไทย ถึงแม้แรกเกิดของเราและครั้งแรกที่เราจะได้ลืมตาดูโลก เราใครต่อใครย่อมได้ความรัก ความห่วงใย พร้อมทั้งความใส่ใจจากมารดาเป็นสำคัญ แต่เพื่อบิดาแล้วก็ยังคงเป็นผู้ที่ดูแลมารดาและมีผลต่อเราทุกคนที่กำลังอยู่ภายในครรภ์ของมารดาได้เป็นอย่างยอดเยี่ยม เหมือนบิดาคอยโอบอุ้มและดูแลเรา พร้อมกับให้ความรักแก่เราทุกคนเช่นกัน