ภัยร้ายชั้นต้น ๆ ของผู้หญิงทั่วโลกอย่างโรคมะเร็งปากมดลูก

สำหรับผู้ที่เคยเป็นโรคติดโรคไวรัสในบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ และผู้ที่ขึ้นชื่อว่ามีภูมิต้านทานต่ำหรือมีสภาวะภูมิต้านทานที่บกพร่อง ยิ่งกว่านั้นยังคงมีผู้ใกล้ชิดที่ติดบุหรี่ หรือเป็นสตรีที่สูบบุหรี่เป็นปริมาณมากเสียเอง มักจะเสี่ยงโอกาสต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูกมากกว่าใคร

 
มะเร็งปากมดลูก
สำหรับในระยะเวลาที่ผ่านมา กลับพบว่า โรคมะเร็งปากมดลูก นับได้ว่าเป็นโรคร้ายอันใกล้ตัวเกี่ยวกับผู้หญิงหลากหลายคนทั่วโลก ซึ่งในปัจจุบันโรคร้ายเช่นมะเร็งปากมดลูก ได้ทำร้ายและฆ่าชีวิตของหญิงสาวหลากหลายคนต่อวันเลยทีเดียว ซึ่งโรคนี้เกิดขึ้นได้กับผู้หญิงที่มีวัยระหว่าง 35 – 50 ปี พร้อมทั้งสำหรับในปี ๆ หนึ่งกลับมีสถิติทางด้านการเกิดมะเร็งปากมดลูกนี้อย่างทั่วโลก ทั้ง ๆ ที่โรคมะเร็งส่วนใหญ่หากมีการตรวจพร้อมทั้งพบแพทย์อยู่สม่ำเสมอ สามารถตรวจค้นพบได้อย่างง่าย ๆ ตลอดจนสามารถป้องกันได้อย่างทั่วถึง ถ้ามีการระมัดระวังและให้ความสำคัญต่อการเข้าพบหมออยู่เป็นประจำ การต่อต้านหรือการคุ้มกันมิให้เกิดโรคร้ายโรคนี้ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถยับยั้งได้ และดูเหมือนเป็นสิ่งที่ยับยั้งได้ยากเลยทีเดียว
 
และอีกต้นเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูกนั้น มักจะเป็นผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย หรือว่ามีการร่วมเพศตั้งแต่อายุ 18 ปี อีกทั้งยังคงเป็นผู้ที่ปรับเปลี่ยนคู่นอนบ่อยครั้ง ส่วนทางด้านสามีหรือว่าคู่รักอาจะมีการเปลี่ยนคู่นอนบ่อย หรือมีสภาวะสำส่อนทางเพศด้วยเช่นกัน และอีกหนึ่งกรณีคือ เป็นผู้ที่เคยเป็นโรคติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์ ตัวอย่างเช่น กามโรค เป็นต้น

มะเร็งปากมดลูก