Office Syndrome โรคร้ายที่แอบแฝง เกิดขึ้นได้กับหญิงสาวทุกคน

การทำงานภายในทุกวัน ถ้าเป็นการทำงานแบบเต็มรูปแบบ หรือว่าเต็มวัน ผู้หญิงส่วนมากมักจะต้องพบเจอกับสภาวะต่าง ๆ ที่อาจทำให้เกิดโรคได้อย่างมากมาย และสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงทุกท่านในวัยทำงานจะต้องพบเจอบ่อย คือ อาการกล้ามเนื้ออักเสบ รวมไปถึงการปวดเมื่อยตามอวัยวะในส่วนต่าง ๆ เป็นพิเศษ แผ่นหลัง หัวไหล่พร้อมกับบ่า  ยิ่งกว่านั้นยังคงมีข้อมืออีกด้วย

 
ผู้หญิง
แม้ว่าการทำงานในแต่ละช่วง จะมีการเปลี่ยนแปลงอิริยาบถ แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด พร้อมทั้งไม่มีความเหมาะสมเท่าที่ควร เพราะว่าเนื่องจากคุณผู้หญิงส่วนมาก มีการนั่งหรือทำอิริยาบถต่าง ๆ ไม่ถูกต้องเป็นระยะเวลานานต่อวันแล้ว ยิ่งกว่านั้นยังรวมไปถึงสภาพโต๊ะทำงานที่เป็นปัจจัยสำคัญ ซึ่งหากว่าโต๊ะทำงานไม่ได้มาตรฐาน มีระดับความสูงจนเกินควร ต่ำจนเกินไป หรือว่ามีการจัดโต๊ะทำงานที่ไม่เป็นระเบียบ ก่อให้เกิดความไม่สะดวกสบาย ในการหยิบจับสิ่งของ ถ้าหากเป็นเช่นนี้ นับได้ว่าโต๊ะและเก้าอี้ทำงานของท่าน ไม่ได้ระดับมาตรฐาน หรือไม่มีความเหมาะสมอย่างแน่นอน เพราะเช่นนั้นผู้หญิง ควรปรับเปลี่ยนให้เป็นมาตรฐานถึงจะดีที่สุด แม้ว่าทุกวันนี้ เราสามารถเรียนรู้พร้อมกับรับทราบข้อมูล เกี่ยวกับโรคภัยชนิดต่าง ๆ ได้ แต่ก็ไม่ได้ทำให้เราทุกคน สามารถป้องกันไปได้เสียหมด พร้อมกับนี่ก็คือภัยอันตราย ที่สามารถเกิดขึ้นได้แก่ผู้หญิงวัยทำงานทุกคน ที่มักจะเป็นโรคภัยที่มีขึ้นในรูปแบบของ Office Syndrome ซึ่งนับได้ว่าเป็นโรคภัยยอดฮิตที่เกิดขึ้นได้กับกลุ่มผู้หญิงวัยทำงานทุกคน กลุ่มอาการเหล่านี้ จะเป็นอาการโดยรวมที่เราได้พบเห็นกันบ่อย พร้อมกับมักจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงส่วนมาก ที่ต้องทำงานภายในออฟฟิศเสียส่วนมาก เนื่องจากสภาพแวดล้อมพร้อมทั้งอิริยาบถที่ไม่มีความเหมาะสม และในทุกวันเราจะต้องพบกับปัญหานี้เรื่อย ๆ ไป จนก่อให้เกิดโรคภัยประเภท Office Syndrome ไปในที่สุด
 
ยิ่งหากว่าเป็นพนักงาน ที่จะต้องอยู่ในลักษณะเดียวหรือท่าเดียวตลอดเวลา ยิ่งส่งผลเสียเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้หญิงที่นั่งทำงานตลอดเวลาข้างในออฟฟิศ และไม่ค่อยมีการขยับเขยื้อนร่างกาย หรือขับเคลื่อนร่างกายออกจากโต๊ะทำงานเป็นระยะเวลานาน เพราะเช่นนั้นสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดผลเสียในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ตาพร่ามัว แสบตา เกิดอาการตะคริวขึ้นตามร่างกาย มีอาการปวดหัว รู้สึกเวียนศีรษะขึ้นมากะทันหัน ปวดท้องเนื่องจากสภาวะเครียดตึง พร้อมทั้งที่สำคัญคือมีการทานอาหารที่ไม่ตรงเวลา จนก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บอื่น ๆ ตามมานั่นเอง